)
Centar Terapika
Patologija govora, savetovanje i podrška porodici!
Vaš oslonac za bolju budućnost!
Naš pristup,
Logopedija i psihoterapija!
Afazija, poremećaji gutanja (disfagije), poremećaji glasa,  sistemska porodična psihoterapija, EMDR psihoterapijski pristup u radu sa traumama, Psihoterapija za terapeute u edukaciji…

Dobrodošli u Centar Terapika

team
team

Centar Terapika

je osnovan 2020. godine s namerom da naši klijenti na jednom mestu dobiju konsultacije i terapiju koju pružaju stručnjaci iz oblasti logopedije, porodične psihoterapije i EMDR terapije.

927381
927381

komunikacijom kroz više dimenzija, od jezika i govora preko komunikacije u porodičnim odnosima do komunikacije u javnim nastupima. Nudimo integrativan i individulan pristup svakom klijentu.

Naš tim

prevazilazi dosadašnje shvatanje onoga šta logoped kao stručnjak radi. Mi se bavimo poremećajima glasa, govora, jezika i gutanja. Terapija jezika je širok pojam i obuhvata kako čovek razume i izražava želje, potrebe, ideje, mišljenje ali i izvršne funkcije, pamćenje, rasuđivanje, mogućnost rešavanja problema, pažnju, koncentraciju.

Dijagnostikujemo i uključujemo

u tretman pacijente i savetujemo i edukujemo njihove porodice. Naš tim se međusobno konsultuje, sarađuje sa psiholozima, fizioterapeutima, psihijatrima i drugim stručnjacima koji učestvuju u rehabilitaciji. Većina naših pacijenata se oporavlja od moždanog udara ali smo tu i za osobe sa tumorima mozga, moždanim traumama, multiplom sklerozom, Parkinsonovom bolesti.

Integrity
Integrity

Šta da očekujete?

Da zajedno dijagnostikujemo problem jezika, govora ili glasa koji imate
Da čujemo i da razjasnimo vaše brige i nade vezi sa problemom

Compassion
Compassion

Da budemo vaš oslonac za bolju budućnost

Da zajedno radimo na kratkoročnim i dugoročnim ciljevima terapije

U kojim oblastima se možete osloniti na nas

Naši online prijatelji:

up-arrow-1