Psihoterapija

psihoterapija-naslovna

Psihoterapija je razgovor između psihoterapeuta i klijenta, koji definiše problem koji ga muči ali i cilj koji želi da postigne. Psihoterapeut intervencijama i tehnikama pomaže klijentu da ostvari svoje ciljeve. Važno je da se klijent oseća sigurno da može otvoriti najdublje teme pred psihoterapeutom.

Psihoterapija unapređuje kvalitet života i aktivan je proces koji podrazumeva promene.

Sistemska porodična psihoterapija

Porodična psihoterapija je terapijski model koji podrazumeva individualan ali i rad sa partnerima i porodicom. Od ostalih psihoterapijskih pravaca razlikuje je to što porodicu posmatra kao sistem, celinu. Promena jednog člana porodice dovodi do promena u porodici. Porodična psihoterapija smatra da nije problem pojedinac već je problem u odnosima i interakcijama koje ostvaruje u porodici kao sistemu.

Porodična psihoterapija može poboljšati vaše porodične odnose, partnerske i odnose sa članovima porodice. Može pomoći porodici da se izbore sa problemima koje nosi psihičko ili fizičko oboljenje jednog člana. Ne možemo uvek rešiti problem ali porodica može naučiti veštine koje će pomoći da se lakše nose sa teškom situacijom.

Šta možete očekivati od porodične psihoterapije?

Porodična terapija uglavnom na seansama okuplja nekoliko članova porodice ali može se sprovoditi i individualno sa jednim članom. Psihoterapeut razgovara sa svakim članom i ispituje vidjenje problema svakog člana ponaosob i prepoznaje načine na koje je porodica do tada pokušavala da reši probleme.

Seansa traje 50 minuta a broj seansi zavisi od situacije u kojoj se nalazite kao i od preporuka psihoterapeuta.
U toku porodične terapije ćete:

 • ispitati sposobnosti svoje porodice da reši problem/e na produktivan način i da članovi porodice izražavaju svoje misli, emocije, stavove
 • Istražićete i razumećete porodične uloge, pravila i obrasce ponašanja da biste identifikovali probleme koji vode do sukoba ali i načine na koje možete da ih rešavate
 • Prepoznaćete snage svoje porodice koje će vam pomoći da ponovo povratite poverenje jedni u druge i da nađete prave načine za rešavanje problema na koje nailazite.

Koliko traje psihoterapija?

Porodična terapija uglavnom na seansama okuplja nekoliko članova porodice ali može se sprovoditi i individualno sa jednim članom.

Seansa traje 50 minuta a broj seansi zavisi od situacije u kojoj se nalazite kao i od preporuka psihoterapeuta. U proseku traje 12 seansi.

U kojim slučajevima psihoterapija može pomoći?

Tim centra Terapika može pomoći ukoliko postoji:

 • Sukob između članova porodice
 • Zloupotreba psihoaktivnih supstanci i druge bolesti zavisnosti člana
 • Psihička bolest člana porodice
 • Finansijski problemi ili neslaganja oko novca
 • Problemi u školi
 • Problemi u odnosima braće i sestara
 • Briga o članu porodice sa posebnim potrebama
 • Bolest ili smrt člana porodice
 • Razdvajanje ili razvod
 • Neverstvo
 • Problemi oko planiranja starateljstva nad decom

Moždani udar je cerebrovaskularno oboljenje i peti na listi vodećih uzroka smrtnosti. Moždani udar nastaje usled oštećenja krvnih sudova mozga, zbog čega je ishranjivanje tog dela mozga kiseonikom i hranljivim materijama otežano ili potpuno onemogućeno. Posle moždanog udara pogođeni deo mozga prestaje sa funkcionisanjem i dolazi do neuroloških ispada. Posledice moždanog udara su oduzetost desne ili leve polovine tela (lica, ruke i noge), nemogućnost govora, izgovaranja ili razumevanja govora ili i jedno i drugo (afazije), trnjenje jedne polovine tela, nesigurnost i ozbiljno zanošenje u hodu, smetnje vida, duple slike, zbunjenost, i drugo.

Iako nakon moždanog udara mnogima život izgleda kao bezdan, ipak postoji šansa da se mnoge funkcije potpuno ili delimično oporave. To zahteva angažovanost najmilijih kao i adekvatnu rehabilitaciju kroz vise dimenzija. Fizikalna terapija, logopedsko-afaziološki tretman, kontinuirana lekarska kontrola i prevencija drugog moždanog udara su najznačajnije u borbi protiv posledica ovog teškog oboljenja.

Nakon moždanog udara osoba se bori sa fizičkim i psihičkim posledicama. Posledice mogu biti umor, osećaj iscrpljenosti, manjak samopouzdanja i osećaj krivice, nutritivni poremećaji, poremećaji spavanja, problemi seksualnosti, anksioznost, suicidalne misli. Depresija se sve češće pominje kao vodeći pratilac osoba sa afazijom nakon moždanog udara.
Porodična psihoterapija se preporučuje kada članovi porodice imaju različite strategije suočavanja sa stresom i ne mogu naći zajednički jezik; kada se jedan ili više članova porodice povlači u sebe;kada jedan ili više članova ispoljava anksioznost, bes, ljutnju, depresiju; kad je porodica zaglavljena u kriznoj fazi.

Afazija kao oboljenje jednog člana porodice nosi sa sobom čitav spektar simptoma i utiče na funkcionisanje porodice kao sistema. Uglavnom se moždani udar desi iznenada, bez konkretne najave i mogućnosti pripreme tako da postane direktan atak na porodicu.

Depresija je česta nakon moždanog udara. Često je uzrokovana biohemijskim promenama u mozgu. Nakon moždanog udara je ponekad teško naći način da misli pozitivno usmerimo. Depresija može biti i odgovor na gubitke sposobnosti koje su posledica moždanog udara. Najčešći simptomi depresije su :
• Tuga
• Anksioznost
• Razdražljivost
• Osećanje beznađa, krivice, bespomoćnosti
• Gubitak interesovanja za aktivnosti i hobije
• Stalan osećaj umora, pospanost
• Problemi sa koncentracijom, pamćenjem i donošenjem odluka
• Promene u težini

Depresija ceo tok rehabilitacije otežava i jako je važno primetiti simptome na vreme i obratiti se stručnjaku za pomoć. Ove promene često primete članovi porodice i potrebno je da reaguju. Stručnjak koji može pomoći ukoliko je u pitanju depresija jeste lekar psihijatar a nakon njegove terapije, preporučuje se psihoterapija.

Porodični psihoterapeut može pomoći da osvestite porodične snage, da svaki član shvati koja vrsta pomoći mu je potrebna jer neko treba praktičnu pomoć, neko da ga ostali saslušaju a neko želi da ga ostali članovi porodice vide kao jakog i sa kapacitetom da se suoči s problemom koji nosi oporavak. Potrebno je učiti akvu vrstu podrške koji član traži i dati je kad je potrebna.
Visok nivo stresa može dovesti do pogoršanja situacije i dodatno opteretiti odnose.

EMDR Terapija

Eye Movement Desensitization and Reproccesing (EMDR) ili Terapija reprocesiranja uz pomoć pokreta očiju je psihoterapijski pristup indikovan u tretmanu emotivnih problema uzrokovanih traumatskim iskustvima kao što su ratna iskustva, prirodne nepogode, agresivni napadi, uznemirujući događaji u detinjstvu, stresogeni događaji u odraslom dobu. Emdr se koristi i za poboljšanje profesionalne efikasnosti, poboljšanje sportskih i umetničkih performansi.
Istraživanja pokazuju da EMDR psihoterapijski pristup omogućava lečenje psiholoških simptoma emotivnog uznemirenja kao posledice doživljenih stresogenih životnih iskustava u značajno kraćem vremenu u odnosu na konvencionalne terapijske modalitete, te i da se pozitivni rezultati terapije održavaju posle završenog tretmana.
U Centru Terapika radimo sa klijentima koji su doživeli traumu, koja nekad može da se prenosi i transgeneracijski. Pomažemo Vam i Vaš smo oslonac da se trauma razreši kao i blokade koje nam pravi a onda da lagano i bez uznemirenja krenemo u bolje sutra.

Radno vreme
 • clockPon-Pet 10:00 – 18:00
Kontakt informacije
 • clockTelefon:  062 157 16 10
 • black-envelopeterapika.centar@gmail.com
Pitajte stručnjaka:
Kontakt informacije

  user-3
  email-2
  smartphone

  Tu smo za konsultacije, pomoć i terapiju.