Centar Terapika - Vaš oslonac za bolju budućnost!

O nama

Centar Terapika je osnovan 2020. godine s namerom da naši klijenti na jednom mestu dobiju konsultacije i terapiju koju pružaju stručnjaci iz oblasti logopedije, porodične psihoterapije i EMDR terapije. Bavimo se komunikacijom kroz više dimenzija, od jezika i govora preko komunikacije u porodičnim odnosima do komunikacije u javnim nastupima. Nudimo integrativan i individulan pristup svakom klijentu.

Naš fokus je usmeren na:

  • check-mark-1Dijagnostiku, oporavak i poboljšanje funkcija govora i jezika nakon moždanog udara, trauma mozga, neurodegenerativnih oboljenja
  • check-mark-1Oporavak i poboljšanje funkcija glasa nakon specifičnih povreda ili hirurških zahvata u regiji vrata
  • check-mark-1Oporavak i poboljšanje funkcije gutanja
  • check-mark-1Poboljšanje komunikativnih sposobnosti i veštine pregovaranja u svakodnevnim situacijama

 

Naš tim prevazilazi dosadašnje shvatanje onoga šta logoped kao stručnjak radi. Mi se bavimo poremećajima glasa, govora, jezika i gutanja. Terapija jezika je širok pojam i obuhvata kako čovek razume i izražava želje, potrebe, ideje, mišljenje ali i izvršne funkcije, pamćenje, rasuđivanje, mogućnost rešavanja problema, pažnju, koncentraciju.

Dijagnostikujemo i uključujemo u tretman pacijente i savetujemo i edukujemo njihove porodice. Naš tim se međusobno konsultuje, sarađuje sa psiholozima, fizioterapeutima, psihijatrima i drugim stručnjacima koji učestvuju u rehabilitaciji. Većina naših pacijenata se oporavlja od moždanog udara ali smo tu i za osobe sa tumorima mozga, moždanim traumama, multiplom sklerozom, Parkinsonovom bolesti.

doktor-pregled-vrat
par-držanje-za-ruke

ŠTA DA OČEKUJETE?

 

  • check-mark-1Da zajedno dijagnostikujemo problem jezika, govora ili glasa koji imate
  • check-mark-1Da čujemo i da razjasnimo vaše brige i nade vezi sa problemom
  • check-mark-1Da zajedno radimo na kratkoročnim i dugoročnim ciljevima terapije
  • check-mark-1Da budemo vaš oslonac za bolju budućnost
centar-terapika-psihoterapija-logopedija (1)

Po čemu se razlikujemo od ostalih?

U Centru Terapika radimo sa odraslima koji su suočeni sa traumatskim povredama i stanjima, sa osobama koji su svesni spososbnosti koje su izgubili. Njihov cilj je da se vrate svojim dotadašnjim ulogama, na poslu, slobodnim aktivnostima, ulogama u porodici. Naši pacijenti imaju stečeni deficit u komunikaciji koji proizlaze iz medicinskih a ne razvojnih uzroka. Jedan od najvećih izazova je što u poslednje vreme sve više mladih ljudi dolaze na rehabilitaciju a zbog stečenog poremećaja govora, jezika ili gutanja. Izazov je mlade ljude vratiti u tokove i prilagoditi se njihovim životnim ciljevima.

centar-terapika-psihoterapija-logopedija (2)